分享到:
当前位置:嘿哈网 » 网站地图

网站地图

 • NybaktMamma - Forside

  Alexa:335,977 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  NybaktMamma - For deg som har små barn, Folkehelseinstituttet har utarbeidet nye faglige råd om smittevern i barnehager. I tillegg til oppdaterte råd om når barn bør holdes hjemme fra barnehagen av smittevernhensyn inneholder rådene andre aspekter av smittevern i barnehager som aktuelt lovverk, smittevernlegens rolle, generell hygiene, mathygiene, håndhygiene og bruk av desinfeksjonsmidler og kontakt med dyr., Mattilsynet har undersøkt innholdet av vitamin A og D i en del barnegrøter og morsmelkerstatninger ved utgangen av produktenes holdbarhetstid. Resultatene viser at vitaminnivået ikke reduseres betydelig i løpet av holdbarhetstiden. Det er derfor i liten grad behov for å overdosere disse vitaminene i slike produkter., Mødre med mange negative tanker og følelser gir barna sine mer usunn mat. Dette viser en studie fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Universitetet i Oslo., Tolv måneder gamle barns kosthold er i stor grad i tråd med anbefalingene for spedbarnsernæring, viser den landsomfattende undersøkelsen Spedkost. Sammenlignet med resultater fra forrige tilsvarende undersøkelse i 1999 har det skjedd flere forbedringer av kostholdet., Dersom barnet spiser lite i forhold til det som forventes, blir foreldrene ofte bekymret for at det ikke får i seg nok mat. Her er noen tips., Det er påvist poliovirus hos et barn under 5 år bosatt i Oslo. Barnet er friskt, og har ikke hatt noen symptomer på poliomyelitt. Barnet var innlagt i sykehus i uke 19, og viruset ble uventet påvist under en undersøkelse for luftveisinfeksjon. Det er startet rutinemessige undersøkelser i barnets familie og nærmiljø. Folkehelseinstituttet samarbeider med Helsevernetaten i Oslo kommune og den lokale helsetjenesten om dette arbeidet., Folkehelseinstituttet har denne uken fått varsel om utbrudd av mage-tarminfeksjon i en barnehage på Vestlandet og en barnehage på sentrale Østlandet. I den ene barnehagen har ni vært barn syke, i den andre tre barn. To av barna har vært innlagt i sykehus. Ett barn har fått påvist infeksjon med E coli, men typen av E coli er foreløpig ukjent., Kaja Aas er stipendiat ved forlkehelseinstituttet og ansvarlig for studien. Den nettbaserte undersøkelsen skal innhente kunnskap om hva dere som foreldre mener om å få kjennskap til risiko for å utvikle sykdommer. Les mer om underskøkelsen her, og sett av 10 minutter til å besvare spørreskjemaet nå., Barn som er født prematurt eller har vært utsatt for røyking under eller etter svangerskapet har noe økt risiko for å få mellomørebetennelse i tidlig barndom. Det viser to studier basert på data fra Den norske Mor og barn studien (MoBa) ved Folkehelseinstituttet., Hvert år kommer rundt 50 barn under fem år til Barnekirurgisk sengepost (Ullevål) med brannskader. Nå ønsker Barnekirurgisk sengepost (Ullevål) å starte et prosjekt for forebygge skåldingsskader hos barn. Posjektet er rettet mot helsesøstere og småbarnforeldre i Oslo. I løpet av januar og februar i år har sykehuset behandlet 20 barn for brannskader. Det er langt flere sammenlignet med tidligere år., Flere nye babymatprodukter inneholder kumelk og markedsføres til bruk fra 6 måneder. Kumelk er ikke anbefalt før fra tidligst 10 måneders alder, og da i små mengder., Statens institutt for forbruksforsking (Sifo) har testa bleier på oppdrag fra Foreldre og Barn. De to Svanemerkede bleiene i testen, fikk begge terningkast seks. De to bleiene er Coop Soft and Dry og Remas billigbleie Landlord. I tillegg er bleiene blant de billigste på markedet. Den tredje bleia som fikk seks poeng, var Pampers Active fit., Nå finner du Svanemerket også i lekebutikken – i første omgang på plastleker fra Dantoy. Plast kan innholde litt av hvert av kjemikalier, blant annet ftalater og bisfenol A – stoffer som som kan virke hormonforstyrrende og være skadelige for barnas helse. Svanemerkede plastleker er et trygt valg – uten miljøgifter., EU-kommisjonens forslag om å forby bisfenol A (BPA) i tåteflasker fikk 25.11 støtte fra medlemslandene. Tåteflasker som inneholder BPA blir dermed forbudt i hele EU. Mattilsynet starter nå forberedende arbeid for å innføre det samme forbudet i Norge., - Det viktigste er å kle seg godt og være i aktivitet, da fryser man ikke så lett. De yngste barna bør man se godt etter. Ta ikke barn under 6 måneder med i pulk, sier avdelingsdirektør Henriette Øien i Helsedirektoratet., Mange nordmenn reiser sørover til strandliv og bading i ferien. Vær obs på at badelekene du kjøper i utlandet kan inneholde farlige stoffer. En tysk undersøkelse fra i fjor viser at hvert tredje badedyr som ble kjøpt på stranda i populære feriesteder bl.a. i Italia og Frankrike, inneholdt helse- og miljøskadelig ftalater., Omkring 100 000 barn utsettes for passiv røyking i Norge hver dag Å røyke passivt vil si å puste inn luft som er forurenset av tobakksrøyk. Tobakksrøyk inneholder rundt 50-70 kreftfremkallende stoffer. Mer enn 80 prosent av tobakksrøyken er usynlig, og det er ingen sikker nedre grense for passiv røyking. Selv små mengder tobakksrøyk kan skade helsa, Uimpregnert regntøy av for eksempel nylon (polyamid) eller regntøy av plasttypen polyurethan (PUR) er gode valg hvis du vil ta hensyn til helse og miljø. Det finnes foreløpig ingen svane- eller blomstmerkede regnklær på markedet, men du kan se etter Øko-Tex-merket., Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn, og virke omfordelende mellom familier med og uten barn. Den utvidede barnetrygden til enslige forsørgere skal bidra til å dekke merutgifter en enslig mor eller far har som følge av at de bor alene med barn i en egen husholdning. Barnetrygd gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge. Barnetrygd kan gis fra måneden etter at barnet er født og fram til og med kalendermåneden før barnet fyller 18 år., Du kan få kontantstøtte for barn mellom ett og to år eller adoptivbarn som ikke har begynt på skolen. Kontantstøtten skal bidra til at familiene selv kan ta større del av omsorgen for egne barn. Du kan velge om du selv vil ha heltidsomsorg for barnet, eller i hvilken grad du vil overlate omsorgen for barnet til andre, uavhengig av hvordan tilsynet ordnes., Hjemmelaget middagsmat har ofte mer variert smak enn industrifremstilt, og er enkelt å tilberede. Hjemmelaget spedbarnsmat er rimelig og sunn hvis du velger riktige råvarer og tilbereder maten på en skånsom og hygienisk måte. Her finner du noen oppskrifter for introduksjon av fast føde. Forslag til frukt, grønnsaker, grøt og noen enkle middagsretter.

  nybaktmamma.com - 2015-10-03
 • eXtreme-Directory.net The free web directory and search engine.

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  A search engine friendly, human edited web directory of quality, spam-free sites. Featured and standard listings available. SEO Friendly.

  extreme-directory.net - 2013-05-26
 • ÇÍáì ÏÑÏÔÉ - ÇÈÑÇÌ Çáíæã - ÇáÇÈÑÇÌ ÇáíæãíÉ - ÈÑÌß Çáíæã - ÍÙß Çáíæã

  Alexa:20,564,925 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  ÇÈÑÇÌ,Çáíæã,ÇáÇÈÑÇÌ,ÇáíæãíÉ,Çáíæãíå,ÇáÍÙ,ÍÙß,ÊÚÑÝ,Úáì,,abraj,ãßÊæÈ,ÇáÓæãÑíÉ ,Maktoob,2012,2013,arab,abraje,

  starnt.net - 2013-05-26
 • Web Marketing Blog

  Alexa:534,279 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  delegate-web.com - 2013-05-26
 • Barry-Wells.com: Blogging and Internet Marketing Tips

  Alexa:188,226 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Sharing Tips, News and Reviews related to Blogging and Internet Marketing so as to help others progress online.

  barry-wells.com - 2013-05-26
 • Человек не терпит насилия!: Публикации

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  ord-ua.com - 2013-05-26
 • Best Article Directories | Top Article Directory List| Free Article Directories | Articles Submissions

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Article Directories | Submitting articles to top article directories is a proven way to get more quality links, especially thanks to our existing accounts.

  articlesdirectories.com - 2013-05-26
 • WORLDSINGS - The Global Home For Music

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  phpFoX Community Site

  worldsings.com - 2013-05-26
 • - Guilty & Guilty+ - トップページ

  Alexa:158,738 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  guilty-soft.com - 2013-05-26
 • UdaipurTimes.com | Udaipur, News, Business, Events, Crime, Politics, Hindi News, Photography, Kids, Classifieds, Advertisement

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Udaipur Latest News, Business, Events, Crime, Politics, Hindi News, Photography, Kids, Classifieds, Advertisement

  udaipurtimes.com - 2013-05-26
 • Tenders, Tender, Tenders online, Government Tenders, E-Tenders

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Tendersinfo - Largest & most comprehensive source of tenders published online. Get latest info on global tenders, government tenders, tender news, public tenders, e-tenders, e-procurement, online tenders world wide.

  tendersinfo.com - 2013-05-26
 • Jouez. Misez. Gagnez. Un large choix de jeux 100% skill gaming !

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Que le meilleur gagne ! Site de jeux en ligne multi-joueurs. Jouez gratuitement ou pour remporter des gains à vos jeux préférés : Casse-têtes, jeux de cartes, jeux d’action, jeux de sports…

  playinstar.com - 2013-05-26
 • FilterMusic - Internet radio stations, electronic & house music, online web radio

  Alexa:172,054 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Electronic and house music, directory of online internet radio stations

  filtermusic.net - 2013-05-26
 • Free Smileys :: Animated Emoticons and Smiley Faces

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Welcome to Free Smileys, this is a growing archive of free smileys, otherwise known as emoticons or smiley faces, that are often used on the net to express that little bit extra feeling into messages or just for a laugh.

  freesmileys.org - 2013-05-26
 • Fluevog Shoes | Unique Soles For Unique Souls

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Leave it to John Fluevog to bring you funky shoes with style. Click here to shop online now for cool shoes and accessories.

  fluevog.com - 2013-05-26
 • Ñåðèàëû îíëàéí áåñïëàòíî òóò - vseriale.tv

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Ñìîòðèòå ñåðèàëû îíëàéí íà vseriale.tv áåñïëàòíî, â õîðîøåì êà÷åñòâå è áåç ðåãèñòðàöèè.

  vseriale.tv - 2013-05-26
 • Consumer Reviews | Product Reviews | JennyReviews.com

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Read product reviews or submit product reviews to win $25.

  jennyreviews.com - 2013-05-26
 • Girlish Tube - free sex & porn tube

  Alexa:294,793 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Adult Tube - sex & porn tube.

  girlishtube.com - 2013-05-26
 • Tibiacast

  Alexa:134,620 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  tibiacast.com - 2013-05-26
 • MyIPNeighbors Reverse IP Lookup (Free service)

  Alexa:228,356 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  MyIPNeighbors, allow you to find other domain neighbors on the same server where you are hosted.

  my-ip-neighbors.com - 2013-05-26
 • Stock News, Technical Analysis and Trading Ideas - TradersHuddle.com

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Stock Market Traders online portal of news and commentary with a big emphasis on Technical Analysis.

  tradershuddle.com - 2015-10-03
 • -

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  esignpoint.com - 2013-05-26
 • Christian Videos Inspirational Gospel Videos: UltimateTube

  Alexa:1,134,547 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Share and watch Christian Videos through UltimateTube. Upload and watch Christian inspirational Videos of sermon, MP3, music, ministry, endtimes and funny videos for free!

  ultimatetube.com - 2013-05-26
 • Addicted 2 Decorating™ -- A Blog About Low Cost Interior Decorating & DIY Ideas For Home — Budget Friendly DIY & Interior Decorating

  Alexa:89,279 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Addicted 2 Decorating blog brings you great low cost decorating ideas, do-it-yourself (DIY) projects, and room design inspiration, focusing on budget-friendly ideas that homeowners can accomplish themselves.

  addicted2decorating.com - 2013-05-26
 • Index of /

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  sitiohispano.com - 2015-10-03
 • شبكة سما الحب التطويرية

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  smaa-al7ob.com - 2013-05-26
 • The page must be viewed over a secure channel

  Alexa:99,999,999 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  nansubscriber.com - 2013-05-26
 • Tourist Places in India, Historical Places in India, Travel Packages in India

  Alexa:2,204,777 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Tourist Places in India offers India Tour Travel,Travel to India,Travel Places in India,Tour Travel India,Historical Places in India and India Travel Packages.

  touristplacesinindia.com - 2013-05-26
 • Recetas de Cocina en Recetas.com

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Recetas de cocina gratis, las mejores recetas de cocina y trucos para cocinar las recetas de comidas internacionales sin problemas en tu cocina

  recetas.com - 2013-05-26
 • Musique Radio - écouter la radio, ecouter de la musique, nouveauté music et video.

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Musique Radio, site pour écouter de la musique gratuite, écouter la radio, recherche de nouveauté music rap, funk, radio dance, house

  musiqueradio.com - 2013-05-26
 • camalliforever | Links download

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Il meglio del Web solamente su camalliforever.com ! Open Community !

  camalliforever.com - 2013-05-26
 • Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  subscriptionserver.com - 2013-05-26
 • UrbanMen| The men and the women who love them

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  UrbanMen is Africa's No. 1 online lifestyle magazine that helps men improve their lives by providing advice on dating, fitness, grooming & more.

  urbanmen.net - 2015-10-03
 • Altran Group, global leader in innovation and high-tech engineering consulting

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Altran has been providing services for around thirty years to key players in the Aerospace, Automotive, Energy, Railway, Finance, Healthcare and Telecoms sectors. Covering every stage of project development from strategic planning through to manufacturing, Altran’s offers capitalise on the Group’s technological know‐how in four key areas: Product Lifecycle Management, Mechanical Engineering, Embedded and Critical Systems, and Information Systems. An international group, Altran operates in over twenty countries throughout Europe, Asia and the Americas. As a strategic partner, Altran offers its customers global project support while guaranteeing a consistent level of service. In order to offer specific support to dedicated local markets, Altran has chosen to keep a local dimension in order to better serve specific dedicated markets.

  altran.com - 2013-05-26
 • Free Advertising Forum

  Alexa:5,164,346 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Post your advert & make it visible to millions of people on the free advertising site, thousands of users, post your advert now

  thefreeadvertisingsite.com - 2013-05-26
 • films streaming series tv en streaming Gigastreaming

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Film streaming, streaming films, streaming series ... Regarder tous vos films streaming , series tv streaming sur megastreaming,

  gigastreaming.com - 2013-05-26
 • Real Madrid : Madridismo

  Alexa:285,448 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Follow original news & analysis on Real Madrid, Club de Fútbol, commonly known as Real Madrid, which is a professional football club based in Madrid, Spain.

  madridismo.org - 2013-05-26
 • Home - Crockin' Girls

  Alexa:322,846 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  crockingirls.com - 2013-05-26
 • 403 Forbidden

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  ezinetoparticles.com - 2013-05-26
 • Scandalbeauties | Start

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Scandalbeauties

  scandalbeauties.com - 2013-05-26
 • Email Marketing for Small Business

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Your business' free-forever email marketing account is waiting at CakeMail.

  cakemail.com - 2013-05-26
 • Hockey-Reference.com | Hockey Statistics and History

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Hockey Statistics and History

  hockey-reference.com - 2013-05-26
 • Health Care Tips

  Alexa:427,286 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  sinfuzen.com - 2013-05-26
 • Online Casino | £5,000 Welcome Bonus | MansionCasino UK

  Alexa:78,149 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Play at Mansion Casino UK and get a fantastic £5,000 Welcome Bonus. The best new online casino in the UK with lots of exciting free games. Download our free advanced software now!

  mansioncasino.com - 2013-05-26
 • Professional Premium Drupal Templates | Antsin - Drupal Theme Maker

  Alexa:353,572 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Antsin - Drupal Theme Maker provides low cost, high quality commercial Drupal themes plus free themes download and tutorials.

  antsin.com - 2013-05-26
 • Official PES 2013 Website | News, Videos, Patches, Updates, Tips, Tricks, Tutorials, FAQs, Community, myPES, Screenshots, PES League. | Pro Evolution Soccer series made by Konami.

  Alexa:26,626,216 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Official PES 2013 Website | News, Videos, Patches, Updates, Tips, Tricks, Tutorials, FAQs, Community, myPES, Screenshots, PES League. | Pro Evolution Soccer series made by Konami.

  konami-pes2012.com - 2013-05-26
 • Mediagazer

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Mediagazer presents the day's must-read media news on a single page.

  mediagazer.com - 2013-05-26
 • Forex - Karl Dittmann Blog

  Alexa:0 PR: 百度权重: 搜狗权重:

  Forex strategies, forex indicators, forex robots, forex tips

  karldittmann.com - 2015-10-03
北京赛车pk10开奖结果-pk拾投注网-北京赛车官网
重庆时时彩信誉最好的投注网平台官网-江西时时彩开奖结果
博彩-博彩网【官网直营注册送888元】
赌球网-赌博网-【官网直营注册送888元】
澳门赌场-网上赌场大全
全讯网-新2网址
现金网-皇冠现金网-澳门现金网游戏
澳门金沙-金沙娱乐场-官方直营旗舰店
澳门百家乐游戏,官网直营线上旗舰店
休闲娱乐
生活服务
电脑网络
社会文化
地方导航